Veterinär & djurvård: Lösningar för snabb och tillförlitlig desinfektion

Veterinärer och elitstall sätter riktmärken för hur djur såsom hästar kan undvika infektionsrisker genom automatisk högteknologiska desinfektionslösningar från Whitebox.

Whitebox i veterinär- och elitstallanläggningar: Automatiska desinfektionslösningar för att skydda djur från virus och bakterier

Whitebox har lösningar för hur man håller djur säkra från infektionsrisker – från elitstall, till djurtransporter, till stora hästkapplöpningsanläggningar. Vi driver teknikutvecklingen av det som anses vara modern desinfektion. Desinficering sker på sekunder.

Till produkter

Utforma framtiden för hälsa och säkerhet tillsammans

I veterinäranläggningar och tävlingssporter såsom hästkapplöpning är desinfektion viktigt. Infektion från virus och bakterier kan förstöra en hel karriär inom hästsport och hela stallanläggningar kan få betydande problem. Vi har teknik i framkant. Precis som våra kunder gör vi allt för att hålla djur säkra och friska. Genom ett partnerskap kan du vara säker på att vi hittar en lösning för att hålla virus , bakterier och patogener borta – med snabba lösningar och utan manuellt eget arbete – vi ger dig automatiska och prisvärda lösningar för dina desinfektionsproblem . På några sekunder säkerställer våra lösningar att du gör vad du kan för att hålla maximal säkerhet.

Genom våra UV lösningar kan vi desinficera veterinärkirurgirum, rum för diagnos och andra utrymmen som behöver desinficering. Våra ledande lösningar håller din verksamhet säker och du kan erbjuda en desinficerad anläggning 24/7. Vi har produkter för att desinficera smittsamma föremål i anläggningar som stall, till exempel hästgrimmor eller andra föremål. Våra lösningar är tidsbesparande, kostnadsbesparande och miljövänliga. Det finns Inga toxiner eller kemikalier som kan orsaka allergiska reaktioner. Inga refills eller andra dolda kostnader.

Morgondagens desinfektionsinsikter

Virus och bakterier kan orsaka besvärande sjukdomar. Sjukdom inträffar när viruset eller bakterierna sprids i kroppen. Till exempel, är infektionsriskerna betydande för hästar som tävlar, transporteras, eller tillbringar tid på stall där många olika hästar kommer och går. Influensa virus, herpes virus (EHV-1)/abortvirus eller streptokocker ger alla smittsamma sjukdomar som kan ge allvarliga konsekvenser. Som med sjukhus är infektionsrisken också betydande utan bra desinfektionsmöjligheter hos veterinärer.

Desinfektion är nyckeln till att virus och bakterier inte sprids. Ytor, utrustning, verktyg och infektion via luft är centralt för smitta och våra lösningar täcker samtliga. Genom UV-ljus erbjuder vi snabba, pålitliga och prisvärda lösningar för att hålla dina djur säkra och friska. Vi kan lösa desinfektionsproblem som tidigare har varit svåra eller omöjliga att ta itu med.

Från desinfektion av yta till luft, ingen ger snabbare lösningar

Whitebox erbjuder automatiska produkter och system som möjliggör ett enkelt sätt att hålla desinfektionsnivån hög. Även om alla veterinärer och djurägare är medvetna om desinfektion för god djurhälsa är det tidskrävande att desinficera för att hålla virus och bakterier borta.

Med en beprövad erfarenhet av rengöringsprodukter för UV-ljus löser vi alla utmaningar. Vi riktar oss särskilt mot veterinäranläggningar och stall. Våra produkter riktar sig även till de allra svåraste virusen och bakterierna som kan stanna i flera månader på ytor eller föremål och ändå vara smittsamma.

Vårt mål: Hålla högsta säkerhet

Whitebox tillhandahåller produkter och lösningar som förbättrar möjlighet till god hälsa och högsta säkerhet från infektionsrisker, och vi inriktar oss på många problemområden; från den minsta borsten eller grimman till det största rummet eller spiltor i stallet.

Vi levererar snabba, automatiska och hållbara lösningar för högsta veterinär- och djursäkerhet. Snabba eftersom vår teknik ligger patenterad och enligt högsta industristandarden och våra produkter är utformade för att vara pålitliga för att eliminera virus och bakterier från luft och ytor. Automatisk eftersom våra lösningar har ett uppdrag att minska allt manuellt arbete för att desinficera. Och hållbart för att vi vet att inga kemikalier gör skillnad – för miljö och hälsa.