Minibox VR

Utformad för att desinficera bakterier, virus och mikroorganismer på mindre föremål, så som PPA´s ,VR-glasögon, handkontroller m.m. Säker och beprövad UV-ljusteknik. Inga giftiga ämnen eller alkoholbaserade vätskor.

Möjlighet att få utrustat med krok för VR-glasögon eller trådhylla.

  • Snabbt och enkelt, automatisk.
  • Omedelbar bakterier och virus desinfektion.
  • Lätt att installera.
  • Inbyggt fönster för att visualisera desinfektion processen.
  • Sparar arbetstid från manuell rengöring.
  • Kan användas för att följa skärpta rengöringsregler på vissa marknader.

Videos