Luftdesinfektion

Kategori:

Luftdesinfektionsenheten desinficerar luft från bakterier och virus för att skydda personal och patienter. Rengör luft automatiskt. Används för att kontrollera spridningen av luftburna mikroorganismer och aerosoler på sjukhus.

Metallhölje med slät yta. Finns i svartvitt. Standardmonteringstillbehör ingår.

  • Designad för fullständig desinfektion av bakterier och virus.
  • Desinficerar bakterier och virus utan tjocka mekaniska luftfilter.
  • Lätt att installera i inomhusområden, såsom väntrum, inredningsrum och trånga utrymmen där det vistas mycket människor.
  • Mycket låg ljudnivå.
  • Producerar inget ozon eller andra sekundära föroreningar.