Marknadsutsikter UV-C

UV desinfektionsutrustning använder sig av korta våglängder UV-C ljus för att inaktivera mikroorganismer genom att förstöra cellkärnor och bryta bindningar in RNA. UV-C används i en mängd applikationer, så som matproduktion, luft hantering och vattenrengöring. 2019 var den globala UV desinfektionsmarknaden var värderad  till 1.3 miljarder USD och förutspås nå 5.7 miljarder USD 2027, med en årlig tillväxttakt på 17,1% från 2020 fram till 2027. Historiskt har industrin använt konventionella UV-C tubar och klotlampor, inte LED, vilken nu snabbt växer till att bli en allmänt använd ljuskälla.

Anledningen är att COVID-19 utbrottet har skapat en snabb teknikutveckling av LED tekniken. UV LED’s innehåller inte giftigt kvicksilver vilken de äldre konventionella ljuskällorna gör. UV Led chip är mycket mindre och har bättre hållbarhet mot stötar och vibrationer. Det resulterar i mindre produkter, längre livslängder och mindre underhåll.

Enligt Optics & Photonics News (OPN), det Optiska forumets nyhetsmagasin, växer den globala marknaden för UV-C LED’s från 144 miljoner USD under 2019 till 308 miljoner 2020 till 2,5 miljarder USD till år 2025.  Det är årlig tillväxt på 52% under en 5-årsperiod. Uttalandet är baserat på marknadsanalyser kring UV-C LED.

Marknadsanalysföretaget Yole Développement som har gjord omfattande undersökningar av marknaden har listat explosiva områden såsom luftreningsutrustningar för kontor och utrustning för att desinficera skyddsutrustning. Dessa båda områden adderar kraftigt till tillväxten. Den underliggande faktorn för tillväxt är att kostnaderna på LED tekniken minskas snabbt, kostnaden för tekniken har sjunkit till 1/100 under senaste 5års perioden.

Analysen av marknadsområdet visar på att marknaden för UV-C LED för ytrengöring kommer att öka från 148 miljoner USD 2020 till 931miljoner fram till 2025. UV-C för vattenrengörning kan också öka kraftigt under samma period från 109 miljoner 2020 till 1,4 miljarder USD 2025.