Hur UV-C fungerar

UV-C: s historia

Användningen av UV-C har en lång historia. Redan i slutet av 1800-talet visade forskning att UV-C-ljus kunde användas för att eliminera bakterier och virus.

Konstgjord UV-C producerad av elektriska lampor har länge använts för sterilisering och desinfektion. Det finns applikationer av UV-C- ljus för sanering av vatten, och det finns UV-C applikationer för luftrening. För närvarande använder mer än 6000 stycken vattenreningsverk UV-C i Europa på grund av lampornas överlägsna effektivitet för att eliminera bakterier.

Det finns UV-C-sanitetslösningar för desinfektionsutrymmen som operationsrum. Dessa har emellertid inte använts för storskaliga kommersiella ändamål tidigare för snabb, frekvent och optimerad rengöring av ytor på några sekunder. Det är nu möjligt.

Hur UV-C fungerar

UV-ljus har våglängder som är kortare än synligt ljus. Våglängderna ligger mellan cirka 200 nm och 300 nm. Mikroorganismer har svagt skydd mot UV-C och kan inte överleva långvarig exponering för det. När de utsätts för UV-C elimineras bakterier och virus.

Till skillnad från UV-A och B har UV-C-våglängden mer än dubbelt så mycket energi (eV) som UV-A, och den absorberas väl av organiska ämnen. UV-C’s virus och bakteriedödande effekter är väl beprövade. Det beror på de överlägsna egenskaperna hos dess joniserande strålning, vilket gör mycket mer skada på molekyler i biologiska system än vad exempelvis temperatur kan göra. Det är därför UV-C är det ultravioletta ljuset som bäst renar ytor, luft och vatten från virus och bakterier och för att inaktivera andra mikrober. UV-C-ljus i intervallet 260 – 285 nm är mest relevant för desinfektionsteknik eftersom ljus i det intervallet är mest effektivt för att eliminera virus och bakterier.

Senaste utvecklingen av UV-C

Nya teknologilösningar inom LED-fältet gör det möjligt att sanera genom att använda specifika våglängder i UV-spektrumet för att optimera effekten av sterilisering av olika typer av objekt. Detta möjliggör storskalig användning av praktiska UV-C-desinfektionslösningar. Den äldre tekniken med UV-C-tubar kunde inte användas effektivt på grund av storlek och inte använda optimerade våglängder för effektiv sterilisering.

Den breda användningen av UV-C LED är fortfarande begränsad men oro för mycket smittsamma virus och bakterier stöder ett stort behov av nya enheter som snabbt och effektivt hanterar problematisk smittsam överföring. UV-C ger liknande resultat av sterilisering och skapar pålitlig och säker desinfektion. Då det gäller hastighet och miljövänlighet är metoden överlägsen.

Det är välkänt att UV-C är extremt effektivt då bakterier och virus elimineras inom några sekunder när de utsätts för UV-C-ljus. UV-C används i en mängd olika områden, såsom mat, luft och vattenrening. UVC har ofta använts vid medicinsk sanitet och är numera vanligt vid rening av dricks- och avloppsvatten. UV-C rankas som det högsta tillväxtområdet inom belysnings- och ljusbranschen. Antalet UV-C applikationer växer för närvarande mycket snabbt.