Fördelar med UVC

Problemet som UVC löser

Sjukhus har länge fått uppmärksamhet som en källa för spridning av resistenta bakterier bland sjukhuspatienter. Vetenskapliga studier rapporterar infektionsrisker med ”resistenta superbakterier” som faktiskt också finns på andra ställen, till exempel i stormarknader, detaljhandelsmiljöer och på offentliga platser som flygplatser för att nämna några exempel. Det finns flera typer av organismer som står bakom problemen och som överlever tillräckligt länge på ytor för att orsaka betydande infektionsrisk.

Patogener som meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycinresistenta enterokocker (VRE) och Acinetobacter spp, är alla kända för att orsaka svåra infektioner, vilket är ett problem eftersom de kan överleva i dagar och till och med veckor på ytor. Detta är också fallet med och Clostridium difficile (C. diff.) sporer som kan överleva upp till 5 månader. Dessa är de svåra organismerna för svår infektion, men influensavirus och andra typer av bakterier är också kända för att överleva länge på ytor. Viruset SARS-COV2 som orsakar till exempel COVID-19 överlever i ca tre dagar på ytor.

Vetenskapliga studier har testat och dragit slutsatsen att traditionella strategier för desinfektion bör ses över. I en studie i ”Journal of Hospital Infection” rapporteras det att 50% eller fler ytor inte är infektionsfria efter desinfektion av patientrum. Samma typ av resultat har rapporterats för andra områden såsom stormarknader eller flygplatser. Exempelvis har forskning gjorts där man hittade mer än 80 gånger mängden bakterier på shoppingvagnars handtag än på handtagen till offentliga toaletter. Områden där personer frekvent berör samma ytor rapporterar höga nivåer av virus och bakterier. I en studie från 2018 där forskare svabbade ofta berörda ytor på Helsingfors flygplats rapporterades det betydande nivåer av coronavirus, och influensa A-viruset. De högsta patogennivåerna rapporterades vid säkerhetskontrollerna där 50% av backarna för handbagage innehöll sådana virus. Samma alarmerande nivåer var på knapparna på betalterminaler, men en lista över andra områden nämns också. Sammantaget finns det stor fördel med att använda sig av UV-C ljus för att reducera bakterier och virus på både ytor och i luften.

Effektiviteten av UV-C

UVC-desinfektion med ljus är en väldokumenterad inaktiveringsmetod för alla kända mikroorganismer och virus. Faktum är att UV-C ger många fördelar jämfört med vanligt använda desinfektionsmedel, vilket är viktigt för många olika miljöer där exponering för virus och bakterier kan utgöra en infektionsrisk.

UVC är snabbt, bakterier och virus elimineras på några sekunder. UVC är också effektivt. Duke University Medical Center och University of North Carolina Health Care gjorde en effektstudie av UVC i sjukhusrum. 229 miljöytor samplades i rummen under 15 månader för att jämföra vad UVC tillför till manuell städning av hushållspersonal. Det fanns en beräknad minskning på mer än 91% i alla patogener som upptäcktes från alla provtagna platser. Dessutom uppnåddes en minskning på mer än 92 procent för alla tre målorganismerna (97,89% för VRE, 92,95% för C. diff. och 98,07% för Acinetobacter).

Varför UV-C

Tillsammans med traditionell infektionskontrollpolicy kan UV-C bidra med en kompletterande desinfektionsmetod för att skapa säkrare miljöer. Användningen kan ske inom alla områden i branscher, till exempel i skolor eller på äldreomsorgshem. UV-C kan vara ett alternativ till traditionell rengöring eller ett komplement till traditionella rengöringsrutiner.

UVC-strålning är effektiv, säker och kostnadseffektiv för utrotning av alla virus och bakterier. Den är extremt effektivt. Bevis stöder UV-C ljusets överlägsna roll när det gäller att framgångsrikt inaktivera SARS-CoV-2-coronavirus vid mycket låga UV-C doser.

Våra egna tester med våra egna LED-moduler i ett oberoende statligt laboratorium för universitetssjukhus rapporterar att 100% av levande coronavirus elimineras på mindre än 5 sekunder. Som andra bakterier och virus är coronavirus extremt känsliga för UV-C. UV-C LED är energieffektiv och miljövänlig. Detta är inte fallet för kemiska desinfektionsvätskor eller andra liknande lösningar som är farliga för miljön. Valet av UV-C anses självklart för organisationer som eftersträvar goda miljömål.